Kungliga Vetenskapsakademien, skall främja vetenskaper, inom främst naturvetenskap